VỀ NHỮNG YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001

Posted: Tháng Chín 27, 2010 in ISO 9001 -2008

Nền tảng của các yêu cầu

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được dựa trên 8 nguyên tắc của hệ thống quản lý đã đề cập, nhưng không dẫn xuất trực tiếp từ chúng. ISO 9001 với trên 260 yêu cầu trải rộng trên năm phần nhưng cách yêu cầu được nhóm lại tạo ra một số bất thường và không mang lại sự rõ ràng cho cấu trúc. Tuy nhiên nó cũng thể hiện một logic nào đó nếu chúng ta muốn tìm kiếm

Mục đích của các yêu cầu

Điều khoản ISO 9001 0.1  nói rõ ”Tiêu chuẩn quốc tế này có thể được sử dụng bởi nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả cơ quan chứng nhận, để đánh giá tổ chức có khả năng đáp ứng khách hàng, các yêu cầu luật định áp dụng đối với sản phẩm, và của các yêu cầu riêng của chính tổ chức”.  đó chính là mục đích của các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Nếu chúng ta hỏi: ”Liệu niềm tin vào chất lượng của sản phẩm có giảm bớt nếu yêu cầu này không được đáp ứng?” . Về nguyên tắc, có thể khẳng định như thế, tuy nhiên đó không pải là cách tiếp cận mà tiêu chuẩn mong muốn. vào năm 2000 có một thay đổi về định hướng, đó là họ tiêu chuẩn ISO 9000 chuyển sự tập trung từ các thủ tục qua các quá trình. Sự thay đổi này được minh họa trong hình. 1-3.

ISO 9001:2008 định vị rõ hệ thống các quy trình quản lý như là phương tiện để tạo ra sản phẩm phù hợp với mục đích là tạo ra sự hài lòng của khách hàng. ISO 9004:2009 còn đi xa hơn và tạo ra một chu kỳ thành công lâu dài, được dẫn dắt từ một sứ mệnh và tầm nhìn được tác động bởi nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan thông qua một hệ thống mở rộng của các quá trình quản lý nhằm thỏa mãn tất cả các stakeholders.

Sự chuyển đổi mục đích của ISO 9000 –  (Hoyle, 2009)

Các yêu cầu Quản lý cơ bản

Với 263 yêu cầu của tiêu chuẩn có thể ngưng tụ thành 7 yêu cầu quản lý cốt lõi sau đây:

1. Mục đích : Xác lập mục đích của tổ chức, các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan đến mục đích này

2. Chính sách: xác định, tài liệu, duy trì và truyền đạt ý định tổng thể, nguyên tắc và giá trị liên quan đến chất lượng

3. Kế hoạch: xây dựng mục tiêu, biện pháp và tiêu chí để hoàn thành mục đích và chính sách của của tổ chức; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch và quy trình để đạt được các mục tiêu ngăn ngừa tác động tiêu cực của các rủi ro nếu có.

4. Thực hiện: cung cấp nguồn lực, quản lý và vận hành các kế hoạch và quy trình để tạo các  kết quả đầu ra đạt được các hoạch định

5. Đo lường: giám sát, đo lường và đánh giá các quy trình, việc thực hiện các mục tiêu, chính sách và sự hài lòng của các bên liên quan (stakeholders).

6.. Thẩm tra: phân tích và đánh giá kết quả đo đạc, xác định hiệu quả thực hiện so với các mục tiêu,  và xác định những thay đổi cần thiết về chính sách, mục tiêu, biện pháp, mục tiêu và quy trình bảo đảm sự phù hợp đầy đủ, liên tục và hiệu quả của hệ thống

7. Cải tiến: Thực hiện hành động để mang lại sự  cải tiến bằng cách kiểm soát tốt hơn, sử dụng tốt hơn các nguồn lực và sự hiểu biết tốt hơn về nhu cầu các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm sự sáng tạo và học tập.

Các đảm bảo cơ bản

1. Tổ chức phải thể hiện cam kết của mình để đạt được chất lượng.

2. Tổ chức phải chứng minh rằng nó có những chính sách hiệu quả cho việc tạo ra một môi trường  thúc đẩy động lực cho nhân viên của mình vào việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như yêu cầu của luật định và chế định thích hợp.

3. Tổ chức phải chứng minh rằng nó biến đổi một cách hiệu quả các nhu cầu và mong đợi của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định thành các đối tượng có thể đo lường và đạt được.

4. Tổ chức phải chứng minh được nó có một hệ thống hữu hiệu các quá trình tương tác qua nhằm thỏa mãn các mục tiêu một cách hiệu quả.

5. Tổ chức phải chứng minh được nó đạt được các mục tiêu như nó được đo lường theo cách tốt nhất và con phù hợp vói nhu cầu khách hàng cũng như luật định và chế định.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s